Your search results

Ook zonder dalende rente blijven de huisprijzen stijgen

Geplaatst door Maxim Vanhalme op 14/09/2017
| 0

 

De belangstelling om een woning te kopen blijft groot. Het panel van experts dat De Tijd twee keer per jaar raadpleegt, is dan ook voorzichtig optimistisch over de vastgoedmarkt. De lichte stijging van de hypothecaire rente wordt gecompenseerd door een groter consumentenvertrouwen.

Het panel van 15 vastgoedexperts dat De Tijd twee keer per jaar consulteert, gaat er in zijn jongste prognose van uit dat de prijzen van zowel huizen als appartementen in België dit jaar met 2 procent zullen stijgen. Dat is precies evenveel als de verwachte inflatie. Bouwgronden komen daar met een stijging van 2,6 procent nog iets boven uit. De cijfers voor Vlaanderen wijken nauwelijks af van de nationale resultaten. De prognoses van de experts liggen iets hoger dan in het voorjaar.

Ook voor de komende vijf jaar blijven de specialisten gematigd optimistisch, met verwachte jaarlijkse prijsstijgingen in België van gemiddeld 1,7 procent voor huizen, 2 procent voor appartementen en 2,4 procent voor bouwgronden. Dat is meer dan de verwachte inflatie van 1,6 procent per jaar. Alleen het deelsegment van de villa’s blijkt niet volledig waardevast: de villaprijzen blijven nagenoeg stabiel (+0,1 procent per jaar).

Volgens de notarissen stegen in de eerste zes maanden van dit jaar de prijzen van appartementen in België ten opzichte van 2016 met 2 procent  tot 216.716 euro. Dat is evenveel als de inflatie. Die van bouwgronden (185 euro per vierkante meter) gingen 1,9 procent hoger. De bouwpercelen worden wel steeds kleiner. Voor huizen (235.218 euro) was er een beperkte daling met 0,7 procent.  Dat alles is op zich al een prestatie, want in 2016  werden recordprijzen en dito volumes neergezet. ‘En het tweede kwartaal was duidelijk sterker dan het eerste’, voegt Bart Van Opstal, notaris en woordvoerder van zijn federatie, eraan toe. Op het Vlaamse niveau waren er over diezelfde periode  prijsstijgingen voor  appartementen  en bouwgronden (per vierkante meter). De prijzen van huizen stabiliseerden.

Nog steeds volgens de notarissen zijn de voorbije vijf jaar zowel de prijzen van huizen (+3,7 procent), appartementen (8,4 procent) als bouwgronden  in België (+22,4 procent per vierkante meter) gestegen. In Vlaanderen lagen die prijsstijgingen zelfs nog iets hoger: respectievelijk 6,7 procent, 9,3 procent en 30,9 procent. Woningvastgoed in Vlaanderen bewees eens te meer zijn waardevastheid: over die periode van vijf jaar steeg de inflatie met slechts 6,3 procent.

Philippe Janssens van het adviesbureau Stadim waarschuwt wel nog eens dat er niet één grote vastgoedmarkt bestaat. ‘De prijsevolutie hangt nauw samen met de locatie, het woningtype en de prijsklasse. ‘Boven 500.000 euro blijft het hard knokken om een pand verkocht te krijgen. Tot 200.000 euro is de concurrentie zeer groot.’

Reageer

Jouw email adres wordt niet gepubliceerd op de site.